• Landen
  • Regio
  • Isonzo-Friuli
Alle Domeinen bekijken in deze Regio Alle wijnen bekijken in deze Regio

In de noordoosthoek van Italië ligt het bergachtige gewest Friuli-Venezia-Giulia, grenzend aan Oostenrijk en voormalig Joegoslavië. Vanwege de belangrijke ligging en contacten met overzeese handelspartners heeft wijn van oudsher hier een rol van betekenis gespeeld. Tot op vandaag telt de regio twee grote DOC’s, die van Collio Goriziano en de Colli Orientali del Friuli. Naast deze grote regio’s zijn er ook nog 7 kleinere DOC’s. Dit vrij uitgestrekte gebied heeft ook een diversiteit aan bodemtypes gaande van zanderige kleibodems naar rijkelijk bezaaid met keien en kalkhoudende bodems.