FAQ

Verzakingstermijn / Gekochte flessen terugbezorgen?

De consument heeft het recht aan de ad Bibendum mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst (info@adbibendum.be) en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan ad Bibendum, Alfajetlaan 2220 ,3800 Sint Truiden.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, UPS) te worden terugbezorgd. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar ad Bibendum door de consument vallen volledig ten laste van de consument, tenzij de consument kan aantonen dat het geleverde product niet in overeenstemming zou zijn met de beschrijving van het aanbod.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden kunnen worden teruggenomen met de bijbehorende factuur.

Er zullen in geen geval opengemaakte flessen worden teruggenomen met uitzondering van flessen met kurk smaak; deze worden teruggenomen indien de flessen vol zijn en de wijn in de originele fles zit.

Mag ik een aangekochte fles met kurksmaak terugsturen?

Flessen met kurksmaak zullen worden teruggenomen indien de flessen vol zijn en de wijn in de originele fles zit.